తిరుమల సమాచారం – 25-01-2019 – శుక్రవారం

తిరుమల సమాచారం – 25-01-2019 – శుక్రవారం

తిరుమల సమాచారం

ఓం నమో వేంకటేశాయ

🕉 ఈరోజు శుక్రవారం 25-01-2019 ఉదయం 5 గంటల సమయానికి.

🕉 తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం ….

🕉 శ్రీ వారి దర్శనానికి 10 కంపార్ట్ మెంట్ లలో వేచిఉన్న భక్తులు…

🕉 శ్రీ వారి సర్వ దర్శనానికి 10 గంటల సమయం పడుతోంది.

🕉 ప్రత్యేక ప్రవేశ (300/-) దర్శనానికి, కాలినడక భక్తులకు, టైమ్ స్లాట్ సర్వ దర్శనానికి 03 గంటల సమయం పడుతోంది..

🕉 నిన్న జనవరి 24 న 59,747 మంది భక్తులకు శ్రీవారి ధర్శనభాగ్యం కలిగినది.
‌ ‌
🕉 నిన్న స్వామి వారికి హుండీలో భక్తులు సమర్పించిన నగదు కానుకలు ₹:3.04 కోట్లు.

🕉🕉🕉🕉🕉🕉

Interesting Article:  Tirumala Package

తిరుమల సమాచారం – 25-01-2019 – శుక్రవారం .Tirumala Temple Samacharam Today – Sarva Darshan, Divya Darshan Ticket Holders. TTD Rooms Availability Today.

తిరుమలకు నడకదారులు ఎన్నో మీకు తెలుసా?

Kapileswara Swamy Dhanurmasa Timings

 

Leave A Comment

Leave a Reply

More Updates